Публични представяния и участия във форуми

  • Участие в семинар „Дизайн на учебни дейности за електронно обучение и преподаване във виртуална класна стая”, декември 2014 г.
  • Представяне на доклади от експерти участвали в проекта  на национални и международни форуми.
  • Представяне на общо събрание на ФМИ на постигнатите от проекта към февруари 2014 година резултати
  • Представяне по време на Деня на отворените врати във Факултета по педагогика на постигнатите резултати от дейността по проекта към 10 май 2013 г.
  • Представяне на проекта и с анализ на нуждите на базата на събраната информация на годишната отчетна сесия в секция Обучение по математика и информатика, ИМИ, БАН, 19 декември 2012 г.
  • Представяне на проекта на Общо събрание на ФМИ през октомври 2012 г.