Структура и организация

За подпомагане на прилагането на електронни форми на дистанционно обучение беше създаден учебно-методически център във ФМИ. Неговото конституиране премина през няколко етапа:

За всички въпроси относно ЕДО във ФМИ със експертите от УМЦЕДО може да бъде осъществена връзка по електронна поща или чрез онлайн центъра за въпроси относно ЕДО във ФМИ.

Въпроси относно технологичното подпомагане на ЕДО могат да бъдат отправяни и директно по имейл към специализираното звено.