Курсове за студенти

Разработени са над 60 курса/модула за обучение на студенти в електронна форма на дистанционно обучение. Над 40 от тези модули и курсове са проведени в рамките на периода за изпълнение на проекта. В тези курсове и модули се включиха над хиляда и петстотин студента. От тях над хиляда студента да завършиха успешно поне един модул или курс.

Курсовете са достъпни за регистрираните в тях.

Допълнителна информация относно ЕДО във ФМИ:

Онлайн помощен център за подпомагане на ЕДО във ФМИ: