Консултации

В рамките на УМЦЕДО e създаденоспециализирано звено за текущо подпомагане на преподаватели и студенти при провеждане на ЕДО.Функционалните характеристики на експертите в него включват:

 • Осигурява консултации (лични консултации, консултации по телефон, емайл, скайп, аудио и видео конференции, използване на рубрики с често задавани въпроси и други) на преподавателите и студентите за ЕДО
 • Гарантира на преподавателите от ФМИ възможността да работят с тях самостоятелно в удобно за тях време по разработване и провеждане на модули и курсове, използващи ЕДО, като:
  • Подпомага редизайна на курсове по заявка на преподавателите;
  • Подпомага създаването на мултимедийни материали за ЕДО;
  • Подпомага процеса на провеждането ЕДО;
  • Създава и актуализира помощни и информационни материали за използване на ЕДО.

В звеното с функции на помощен център за текущо подпомагане на прилагането на ЕДО във ФМИ за ключови експерти са определени:

 • Дафинка Митева (специализиран в редизайн на курсове и мултимедийни помагала)
 • Елица Пелтекова (с акцент създаване на помощни материали и подпомагане процеса на провеждане)
 • Олег Константинов (специализиран в мултимедийни помагала)
 • Александър Димов (специализиран в създаване на тестове)