Отчетни документи

  • За участие в конференция

- Представената статия/доклад/съобщение
- Отчетна бланка с информация за конференцията и библиографска справка, ако статия/доклада са публикувани)
- Презентация (ако е представяна такава)

  • Отчетност  за участие в дейности по проекта (на всеки 3 месеца)
    От обучаемите
    - Отчет за участие в семинари, консултации, обучения, школи, конференции, организирани по проекта

     От експертите
     - Отчет за проведени консултации
     - Лекционни материали
     - Презентационни материали