Помощ

За всички въпроси както от страна на студентите, така и от страна на преподавателите относно ЕДО във ФМИ със експертите от УМЦЕДО може да бъде осъществена връзка по електронна поща или чрез онлайн центъра за въпроси относно ЕДО във ФМИ.

Въпроси относно технологичното подпомагане на ЕДО могат да бъдат отправяни и директно по имейл към специализираното звено.