Електронно дистанционни курсове, октомври 2014

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННИ КУРСОВЕ

Каним студентите на Софийски университет (СУ) да се запишат безплатно в електронно дистанционни курсове организирани от Факултета по математика и информатика на СУ.
Обучението се осъществява в рамките на проект "Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика", договор № BG051PO001-4.3.04-0018.
Курсовете ще стартират от средата на октомври 2014 и се планира да завършат до декември 2014.
По-долу в таблицата са някои от предстоящите курсове, за които записваното е отворено и изискванията за тях:

 

 Име на курс в Moodle  Връзка към курса в Moodle Ключ
за записване
Предварителни изисквания  
Въведение в компютърните мрежи 1014
/1-во ниво/
 http://moodle.openfmi.net/cour/view.php?id=1235  ItoN-1014
 • СУСИ акаунт необходим за автентикация в Moodle
 • Основни компютърни умения
 • Английски език – четене с разбиране
Основи на маршрутизацията и комутацията 1014
/2-ро ниво/
 http://moodle.openfmi.net/cour/view.php?id=1236  RSEss-1014
 • СУСИ акаунт необходим за автентикация в Moodle
 • Преминат курс на обучение "Въведение в компютърните мрежи" или еквивалентни познания
 • Английски език – четене с разбиране
Скалируеми мрежи 1014
/3-то ниво/
 http://moodle.openfmi.net/cour/view.php?id=1237  SclNet-1014
 • СУСИ акаунт необходим за автентикация в Moodle
 • Преминат курс на обучение "Основи на маршрутизацията и комутацията" или еквивалентни познания
 • Английски език – четене с разбиране
Глобални мрежови технологии и услуги 1014
/4-то ниво/
 http://moodle.openfmi.net/cour/view.php?id=1238  CnnNet-1014
 • СУСИ акаунт необходим за автентикация в Moodle
 • Успешно преминат
  курс за обучение "Въведение в Компютърни мрежи", "Основи на
  маршрутизацията и комутацията", "Скалируеми мрежи"
 • Английски език – четене с разбиране

Поздрави,
ЕДО Екип

Още информация относно ЕДО във ФМИ
E-mail: edo@fmi.uni-sofia.bg
Уебсайт: http://eo.fmi.uni-sofia.bg/
Facebook страница: https://www.facebook.com/edo.fmi
Facebook група: https://www.facebook.com/groups/edo.fmi/
Google+ страница: http://goo.gl/hM1DuJ
YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UC859EwI0h4MKOWJJnO_EKAw