Нов старт на безплатни електронно дистанционни курсове, юни 2014

Нова електронна форма на дистанционно обучение (ЕДО) във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет (СУ) започна да се предлага експериментално от началото на академичната 2013-2014 г.

Обучението се осъществява в рамките на проект “Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика”, договор № BG051PO001-4.3.04-0018.

Каним всички студенти на Софийски университет  да се запишат безплатно в електронно дистанционни курсове организирани от Факултета по математика и информатика на СУ.

По-долу в таблицата са предстоящите курсове и изискванията за тях:

Име на курс в Moodle Връзка към курса в Moodle Ключ
за записване
Предварителни
изисквания
Въведение в Компютърните мрежи
/1-во ниво/
http://moodle.openfmi.net/course/view.php?id=872 ItoN-0414 Основни компютърни умения,
английски език – четене с разбиране
Основи на маршрутизацията и комутацията
/2-ро ниво/
http://moodle.openfmi.net/course/view.php?id=870&notifyeditingon=1 RSEss-0414 Преминат курс на обучение „Въведение в Компютърните мрежи“ или еквивалентни познания,
английски език – четене с разбиране
Скалируеми мрежи н
/3-то ниво/
http://moodle.openfmi.net/course/view.php?id=871&notifyeditingon=1 SclNet-0414 Преминат курс на обучение „Основи на маршрутизацията и комутацията“ или еквивалентни познания,
английски език – четене с разбиране

  Желаещи да се запишат в съответните курсове, молим да попълнят анкетата за предпочитано време, там където е налична.

  Поздрави,
  ЕДО Екип

  Още информация относно ЕДО във ФМИ
  Уебсайт: http://eo.fmi.uni-sofia.bg/
  Facebook страница: https://www.facebook.com/edo.fmi
  Facebook група: https://www.facebook.com/groups/edo.fmi/
  Google+ страница: http://goo.gl/hM1DuJ
  YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UC859EwI0h4MKOWJJnO_EKAw