Организирани национални семинари

Два национални семинара „Практически аспекти на внедряването на електронни форми за дистанционно обучение“.