Семинар за подготовка на учебна документация (планове и програми) и курсове за акредитация на програми в дистанционна форма на обучение (ДФО)

На 6 декември /петък/ от 9 до 13 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе семинар за подготовка на учебна документация (планове и програми) и курсове за акредитация на програми в дистанционна форма на обучение (ДФО).

 Семинарът се провежда в рамките на проект „Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика” по ОП „Развитие на човешките ресурси” на СФ.

 По време на семинара се планира да бъдат дадени насоки и ще бъдат разисквани въпроси относно:

-  подготовката на учебната документация: планове на (магистърски) програми и учебни програми на курсове
-  критериите на Националната агенция за оценка и акредитация при оценяване и акредитация на курсове в дистанционна форма на обучение
-  подготовката, провеждането и отчитането на експерименталните дистанционни курсове в рамките на проекта
Каня всички колеги, които:
-  
ръководят магистърски програми, за които предстои подготовка на документация за акредитация на ДФО
- 
провеждат, подготвят или предстои да подготвят и провеждат курсове в ДФО
- 
прояват интерес към разглежданите въпроси

 

да се включат в работата на семинара.